Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Admark AS samler inn, bruker, deler og beskytter dine personopplysninger når du besøker vår nettside. Vi følger gjeldende lover og regler for personvern, inkludert personvernforordningen (GDPR).

1. Innledning

1.1 Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Admark AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger på denne nettsiden.

1.2 Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss på kontakt@admark.no

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

2.1 Informasjon du gir oss

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig oppgir når du bruker våre tjenester, for eksempel når du registrerer deg, kontakter oss eller deltar i undersøkelser.

2.2 Informasjon vi samler automatisk inn

Vi samler automatisk inn visse opplysninger når du besøker nettsiden, inkludert IP-adresse, nettlesertype, språkinnstillinger, tidspunkt for besøket og annen teknisk informasjon.

3. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

  • Å tilby og administrere tjenestene våre

  • Å forbedre og tilpasse brukeropplevelsen

  • Å behandle transaksjoner og respondere på henvendelser

  • Å oppfylle juridiske forpliktelser

4. Deling av personopplysninger

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen eller påkrevd ved lov.

5. Lagring og sikkerhet

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet i denne erklæringen, eller som påkrevd ved lov. Vi tar rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endring eller ødeleggelse.

6. Dine rettigheter

Du har rettigheter knyttet til dine personopplysninger, inkludert retten til innsyn, retting og sletting. Kontakt oss hvis du ønsker å utøve disse rettighetene.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på nettsiden vår.

8. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller bekymringer om vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss på kontakt@admark.no.

Sist oppdatert: 13.11.2023

Scroll to Top